WELKOM IN

SPONSCITY

Wateroverlast. Daar kunnen we in Nederland over meepraten. Het regent steeds vaker en steeds harder. Gevolg: rioolstelsels raken overbelast en straten lopen onder. Dat moet afgelopen zijn. Daarom heeft de overheid regels opgesteld in de vorm van de waterparagraaf. De eis: overal waar gebouwd wordt gemiddeld 60 liter waterberging per vierkante meter. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?

De oplossing boven

Veel bouwers en architecten raakten lichtelijk in paniek van die eis. Maar is het wel zo moeilijk? Oké, infiltreren in de bodem gaat haast niet, zeker niet in de stad, en via een boezemkanaal overpompen naar zee is letterlijk water naar de zee dragen. Maar wat als we in plaats van naar beneden eens naar boven kijken? Daar vinden we nieuwe mogelijkheden voor een manier die veel effectiever is.

Slim dak

Een dak is allang niet meer gewoon een dak, zeker niet in een stedelijke omgeving. Er kan veel meer mee. Water vasthouden bijvoorbeeld. Dat doen we al enkele decennia met sedumdaken, maar voor de waterparagraaf is dat niet voldoende. Dus maken we daken tegenwoordig slim. Een slim dak kan niet alleen water vasthouden, maar ook bergen en afvoeren.

"Een slim dak werkt als een spons...

het kan opnemen én uitknijpen"

Opnemen en uitknijpen

Zo’n slim dak noemen we een retentiedak. Het werkt als een spons. Die neemt water op als hij droog is en kun je uitknijpen als hij nat is. Met een retentiedak kan dat ook. Dankzij retentieboxen onder de normale daktuinopbouw ontstaat een ‘schijngrondwaterstand’. Alles wat daarboven komt, vloeit af. Via een slimme klep. Die staat standaard dicht, behalve als het weerbericht veel regen aankondigt. Dan gaat de klep open en vloeit het water naar beregeningstanks.

Kraan blijft dicht

En dat is dan weer handig voor het andere uiterste: de droge periodes die we de laatste jaren meemaken. Want het is natuurlijk van de zotte om dat hemelwater eerst te lozen en vervolgens de kraan open te draaien om de planten water te geven. Met zo’n slim retentiedak krijg je een slimme waterkringloop die twee problemen oplost: wateroverlast en droogte.

Legoplaat

Die retentielaag is een soort legoplaat. Daar bovenop kan zowat alles. Een dakpark, maar ook verharding of zonnepanelen, als je alleen aan de watereis wilt voldoen. Mooier is het om de cirkel echt rond te maken, zoals bij de DakAkker in Rotterdam, één van de eerste retentiedaken in Nederland. De beplanting bewateren met het opgevangen water. Het project wordt nog steeds als voorbeeld bezocht.

Olievlek

Goed voorbeeld doet goed volgen. De retentiedaken verspreiden zich als een olievlek over stedelijk Nederland, bijvoorbeeld bij het omvangrijke project Binck Eiland in Den Haag. Een herontwikkelingsplek waar landschapsarchitecten een omgeving creëren die 11 keer groener is dan voorheen. En de Groene Kaap in Rotterdam, met een schakering aan patiotuinen en natuurdaken ter grootte van een voetbalveld.

Geen probleem

Rotterdam, Den Haag, Amsterdam; de grote steden omarmen het retentiedak als antwoord op het invullen van de waterparagraaf. De sponsdaken zijn daar de oplossing voor de Nederlandse waterhuishouding met al zijn grillen. De komende jaren zullen we ze meer en meer gaan zien. Dus welkom in Sponscity. Want water is niet het probleem, het is de oplossing.

Dit magazine online delen: