DE PERFECTE

GOLFBAAN

Het is een droom die we graag uit zien komen: de perfecte golfbaan. Daar werken we al jaren naartoe. Met noviteiten die we zelf ontwikkeld hebben, zoals investeren in vakkennis, de Greenviewer, robotiseren en precisiebeheer. Inmiddels hebben we alle middelen die we nodig hebben om het ideaalbeeld te bereiken. En nu is er ook interesse uit het buitenland.

Papieren kwijt

Maar we beginnen in eigen land, met het in kaart brengen wat er precies beheerd moet worden zoals greens, fairways, bomen en natuurpercelen. Digitaal, zodat we niet afhankelijk zijn van papieren die kwijt kunnen raken of mensen die met pensioen gaan. Daarvoor ontwikkelden we de Greenviewer, een beheersysteem dat werkt op al je digitale apparaten.

De juiste info

De werking staat of valt met wat je erin stopt. Wat het nodig heeft is informatie, de juiste informatie. En we willen ook kunnen checken of die informatie klopt. Of de drains op de juiste plekken liggen, of de beregening klopt, of we de juiste lay-out van de spelonderdelen hebben, of de maailijnen kloppen. Zo krijgen we een beeld van hoe de golfbaan eruit ziet en hoeven we niet constant te zoeken of te gissen.

Met onze robotsystemen zorgen we dat de informatie nauwkeurig en up-to-date is.

Robotmetingen

Met machines zoals de robotmaaier en de GPS-meetapparatuur die we hebben kunnen we gerobotiseerd inmeten. Hoe groot de fairways zijn, waar de stukken rough liggen die gemaaid moeten worden. Alles wat je volgend jaar ook nog wilt weten. Met onze robotsystemen zorgen we dat de informatie nauwkeurig en up-to-date is. Ook die data stoppen we in de Greenviewer.

Maaien en bomen

Het kan ook andersom: in de Greenviewer noteren wat er precies gemaaid moet worden zodat de maairobot het automatisch uitmaait. Dat kan bijvoorbeeld met een autocad-tekening van een architect. Met de Greenviewer kunnen we ook bomen beheren. Iedere boom heeft, zoals elk afzonderlijk onderdeel, een paspoortje. Daarin kunnen we de Virtual Tree Assessment (VTA) zetten. Die gegevens zeggen iets over de gezondheid van een boom en wat eraan gedaan is of moet worden.

Het perfecte plaatje

Hoe ziet zo’n perfecte golfbaan er dan uit? Dat hebben we vastgelegd in het digitale kwaliteitshandboek. Dat we verstrekt hebben aan de Nederlandse golfmarkt zodat ze er hun voordeel mee kunnen doen. De beelden uit het handboek voeren we in, zodat we de gewenste beeldkwaliteit kunnen toetsen aan de plaatjes uit het kwaliteitshandboek.

De werkelijkheid

De volgende stap is de gewenste beeldkwaliteit met de werkelijkheid vergelijken. Daar ontwikkelden we een tool voor. Met een laptop of tablet gaan we op een onderdeel van de golfbaan staan. Samen met de opdrachtgever bekijken we hoe de kwaliteit buiten werkelijk is. Die klikken we aan. Dat doen we met alle beelden en met elk onderdeel. Het systeem slaat alles automatisch op.

Iets om over te praten

Als we alles vergeleken hebben, wordt er automatische een rapportage gemaakt van wens en werkelijkheid. Dat levert een mooi praatstuk op voor de baanmanager en de hoofdgreenkeeper. Wat gaat er niet goed genoeg? En waar gaat het misschien wel te goed? Zo kunnen we zien welke inspanningen waar nodig zijn - en waar juist niet - zodat uren en budget op de juiste plek ingezet kunnen worden.

Data koppelen

Er is meer. We hebben ook een tool die alle meetwaardes kan registreren. Denk aan: hoe vochtig zijn de greens, wat is de Clegg-waarde (hardheid) van een green, hoeveel vilt zit erin? Die gegevens kunnen allemaal met telefoon of tablet digitaal in de Greenviewer worden ingevoerd. En al die data kunnen aan elkaar gekoppeld worden.

Het nieuwste snufje

De nieuwste loot aan de boom is een scanner die automatisch data ophaalt uit de bodem. Die zeggen veel over de kwaliteit van de bodem en wat we moeten doen om de bodem te verbeteren voor de gewenste grassoorten en kwaliteit. Aan de hand van deze techniek kunnen we het juiste doen, op de juiste plek, op het juiste moment.

Taken verdelen

We maken taakkaarten zodat we weten wat we waar moeten doen. Op één plek zand strooien, op een andere beluchten en weer ergens anders draineren. Zo zijn we hard op weg naar de perfecte golfbaan. We hebben er de machines, de middelen en de kennis voor. En dat weten ze nu ook over de grens.

In English please

Uit Duitsland kwam de vraag: mogen wij dat boek ook? We willen Europa graag helpen met de nieuwste technieken om golfbanen te verbeteren. Daarom hebben we de Greenviewer en het handboek vertaald. In het Engels. De golftermen zijn allemaal al Engels en we merken dat er steeds meer interesse komt. Zo kunnen we met één taal extra op afstand ondersteunen bij het onderhoud. In heel Europa.

Dit magazine online delen: