BOSPARK REIGERSBORG

Hoe een akker weer natuur werd

Biodiversiteit als uitgangspunt voor de aanleg van een park. Het komt steeds vaker voor en niet alleen op de agenda’s van groenvoorzieners en overheden. Burgers hebben het onderwerp ook tot prioriteit gemaakt. In Hoogkarspel verenigden omwonenden zich in de Groenalliantie. Samen met HB Adviesbureau, die het ontwerp opgesteld en uitgewerkt heeft, hebben zij er alles aan gedaan om van deze voormalige akker een paradijs te maken voor boom, plant, mens én dier.

Iedereen welkom

De biodiversiteit bevorderen, hoe doe je dat? Met een zo inheems mogelijk park met een zo hoog mogelijke natuurwaarde en veel variatie. HB Adviesbureau vertaalde die wens van de Groenalliantie naar een bospark met een combinatie van open - waar de

mens ook welkom is - en gesloten beplanting - waar op termijn vogels ongestoord kunnen nestelen en broeden. Verder veel verschillende lagen en microklimaatjes in de vorm van bos, water en gras. De weides kregen ieder een eigen karakter: één voor spelende kinderen, één voor zoemende insecten en één met allerlei eetbaars voor mens en dier.

een weide met karakter; speciaal voor zoemende insecten

Natuurlijke dynamiek mag schuiven

Landschapontwerper Martin Verschure vertelt: “Het bospark is zo aangelegd dat er over enkele decennia een volwassen bos staat. We hebben grote bomen aangeplant die van nature in deze streek voorkomen,

aangevuld met een struweellaag, rijke oevervegetatie, groepen bollenmengsels en kruiden die mogen verwilderen. Ook inheems. We hebben soorten gekozen die bijen, vlinders en vogels aantrekken, van vroeg in het voorjaar tot in het late najaar. De natuurlijke dynamiek mag hier binnen de kaders van het ontwerp schuiven. Zo krijgt alles en iedereen zijn eigen plek in dit gevarieerde bospark.”

Dit magazine online delen: