3 SUPERACTUELE WEBINARS

KLAAR VOOR

KLIMAATVERANDERING

Geachte relatie, Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag, en meer droogteperioden. Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van mensen, leefbaarheid van buurten, comfort in woningen en gebouwen, op de arbeidsproductiviteit, en leidt dit tot economische schade.    Wat is het rendement van Kwaliteitsgroen hierin? De voordelen van Zorgeloos Groen Wetenschappelijk is aangetoond dat Kwaliteitsgroen waarde toevoegt voor mens, natuur en milieu. Als u investeert in de kwaliteit van uw  groen, welk rendement haalt u daar dan uit? Het concept Zorgeloos Groen staat bekend als aantrekkelijke, onderhoudsarme beplanting. Maar Zorgeloos Groen is ook klimaatbestendig en stimuleert de biodiversiteit. In een drieluik van webinars gaat De Enk Groen & Golf samen met een aantal experts dieper in op het rendement van Zorgeloos groen volgens een 3-tal thema’s: 1 'HOE MAAK JE EEN STAD KLIMAATBESTENDIG?' door ir. Margareth Hop (veredelingsdeskundige bij Boot en Dart)

2 'DE BELEVING VAN GROEN IN DE STAD' door Anet Scholma (landschapsarchitecte en ontwerpster van Zorgeloos Groen) 3 'BIODIVERSITEIT VAN GROEN IN DE STAD' door ir. Margareth Hop en Gert-Jan Koopman (natuurtechnisch adviseur bij Heem).


WEBINAR 1 ir. Margareth Hop

HOE MAAK JE EEN STAD KLIMAATBESTENDIG?

Margareth Hop is een expert op het gebied van de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van bomen, heesters en vaste planten. Zij werkt graag aan innovatieve toepassingen van stadsgroen, die kennis uit de wetenschap praktisch bruikbaar maken. Zij kijkt naar hoe de baten (ecosysteemdiensten) van stadsgroen geoptimaliseerd kunnen worden. De standplaatseisen en de eisen die het gebruik stelt, zoals onderhoudsvriendelijkheid of strooizouttolerantie, worden ook meegenomen. In het Webinar gaat Margareth in op de vraag hoe je een stad klimaatbestendiger kunt maken door Zorgeloos Groen op de juiste plekken in te zetten en het juiste sortiment te gebruiken.   PROGRAMMA MAANDAG 23 NOVEMBER, 14.00 UUR – 15.00 UUR 14.00 uur   OPENING                   Frans Reulink, de Enk Groen & Golf 14.05 uur   PRESENTATIE                   ir. Margareth Hop 14.30 uur VRAGEN


WEBINAR 2 Anet Scholma

DE BELEVING VAN GROEN IN DE STAD

Anet Scholma is tuin- en Landschapsarchitect van Buro Mien Ruys. Zij heeft zich gespecialiseerd in beplantingsplannen. 12 jaar geleden stond zij aan de wieg van Zorgeloos Groen, een beplantingsconcept dat zij mee ontwikkeld heeft, samen met de partners de Enk Groen en Golf en Boot en Dart. Een goed plan is meer dan een invulling met planten. Het begint met een goed ontwerp en een heldere structuur. In planvorming en beheer wordt de rol van bewoners steeds belangrijker. Burgerparticipatie krijgt een belangrijke rol in de meeste Zorgeloos Groen projecten. In de loop van 12 jaar zijn veel lessen geleerd, is het bruikbare sortiment aangescherpt en zijn veel projecten gerealiseerd. In het Webinar gaat Anet in op deze 12 jaar ervaring en hoe Zorgeloos Groen een bijdrage kan leveren aan een aantrekkelijker en gezonder woonmilieu.   PROGRAMMA DINSDAG 1 DECEMBER, 10.00 UUR – 11.00 UUR 10.00 uur   OPENING                   Frans Reulink, de Enk Groen & Golf 10.05 uur   PRESENTATIE                   Anet Scholma 10.30 uur VRAGEN


WEBINAR 3 ir. Margareth Hop & Gert-Jan Koopman

BIODIVERSITEIT IN DE STAD

Als natuurtechnisch adviseur houdt Gert-Jan Koopman zich dagelijks bezig met het terugbrengen en ontwikkelen van natuur in de stedelijke omgeving. De afgelopen 20 jaar heeft hij zich vooral gespecialiseerd in inheemse, kruidenrijke vegetaties. In het Webinar zal hij vooral ingaan op het ontwikkelen en beheren van een duurzame vegetatie en de waarde voor de biodiversiteit. Maar in de stad zijn ook locaties waar inheemse vegetatie niet passend is, en cultuurplanten worden gebruikt. Bijvoorbeeld omdat het oppervlak klein is, of een hoge sierwaarde wordt gevraagd. Margareth gaat in op hoe je uit de cultuurplanten de soorten en cultivars kiest die het meest de biodiversiteit bevorderen.   PROGRAMMA DINSDAG 15 DECEMBER, 14.00 UUR – 15.00 UUR 14.00 uur   OPENING                   Frans Reulink, de Enk Groen & Golf 14.05 uur   PRESENTATIE                   ir. Margareth Hop & Gert-Jan Koopman 14.30 uur VRAGEN


Inschrijfformulier webinar(s)

Selecteer hier uw webinar(s)

NB: Op de dag van het webinar krijgt u de link voor deelname per mail doorgestuurd.

De Enk Groen & Golf Telefoon 0317 - 727 000 E-mail info@deenkgroenengolf.nl