"Hoe we aan klanten kwamen?

Gewoon deur voor deur aanbellen."

DE WEDUWEN VAN DE OPRICHTERS OVER HET ONTSTAAN VAN DE ENK

Mevrouw Lolkema (L) en mevrouw Boesewinkel (R)

Het is 1958 als tuinontwerper Marius Boesewinkel en hovenier Harm Lolkema samen een bedrijf starten. Ze willen tuinen aan gaan leggen. 60 jaar later halen hun weduwen herinneringen op aan die begindagen.

Beginnen met niks

“We hadden niks”, vertelt mevrouw Boesewinkel. “De bank leende ons geen geld, dat moesten we zelf zien te verdienen. Personeel rekruteerden we bij de uitgang van de fabriek. Klanten vonden we door de deuren langs te gaan.” “Het kantoor, dat was een slaapkamer in de boerderij van Marius’ ouders”, haakt mevrouw Lolkema aan. “Die lag langs het spoor en voor Marius en Harm hield dat automatisch in dat alles er keurig bij moest liggen. De trein kwam er immers langs.”

Eén grote familie

“Mijn man nam altijd eters mee naar huis”, herinnert mevrouw Lolkema zich. “De sfeer was altijd fijn en er kon heel veel in het bedrijf. Het voelde als één grote familie. Natuurlijk ging er wel eens wat mis, maar daar kon je beter niet stiekem over doen, want dan had je een probleem. Een gouden regel was dat het materieel en wagenpark netjes moesten zijn. En als je de planten niet afdekte met zeil als je op pad ging, stond daar 25 gulden boete op.” “Alles voor de klanten”, vult mevrouw Boesewinkel aan. “En ook voor het personeel. Als er iets was vocht je dat niet onderling uit, dan ging je naar mijn man en dan werd het opgelost.”

Vernieuwingsdrang

De vernieuwingsdrang zat er van meet af aan in. Het verdiende geld werd geïnvesteerd in wagenpark, materieel en machines, het nieuwste van het nieuwste. “We groeiden snel en daarom moest er achter de boerderij bijgebouwd worden”, vertellen de weduwen. Ook ‘ouderwets’ vakmanschap bleef door de jaren heen een sterke pijler onder het bedrijf. “We hadden zelfs een eigen kwekerij waar mijn man heel actief in was”, volgens mevrouw Boesewinkel. “Daar heb ik nog heel wat onkruid in lopen wieden”, besluit mevrouw Lolkema lachend.

In andere handen

In 1996 verkochten Boesewinkel en Lolkema hun inmiddels flink uitgegroeide bedrijf aan Heijmans dat de naam De Enk tot 2006 in stand zou houden. Sinds de overname in 2014 door de huidige directeuren Frans Reulink en Gerard van der Werf is de naam De Enk weer in ere hersteld.

De geschiedenis van De Enk Groen & Golf


1958: Harm Lolkema en Marius Boesewinkel richten samen De Enk op


1996: De oprichters verkopen hun bedrijf aan Heijmans. De originele naam blijft in stand


2006: De Enk gaat verder onder de naam Heijmans Sport & Groen


2014: Gerard van der Werf en Frans Reulink nemen het bedrijf over en gaan verder onder de naam De Enk Groen & Golf


2018: De Enk bestaat 60 jaar


Dit artikel online delen: