SCHUDBELUCHTERS

MET GPS GESTUURDE TREKKER

SUBHEADING ONTBREEKT NOG zijn er (veel) mooiere foto's?

INTROTEKST ONTBREEKT EIGENLIJK

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Op fairways en sportvelden waar verdichting voorkomt in de diepere grondlagen is de schudbeluchtereen goede oplossing.

Deze machine, die een werkingsdiepte tot 30 cm. heeft, snijdt de toplaag doormet roterende messen. De grond tussen de messen wordt door het schudden losgebroken, zonder dat de grasmat beschadigt. Het openbreken van de grond zorgt voor een goede verticale afwatering naar de diepere grondlagen of naar de bestaande drainage. Combineer deze bewerking met bezanden voor verbetering van de afwatering.

De Enk Groen & Golf heeft ook kleinere schudbeluchters die geschikt zijn voor greens, tees en voorgreens. Door GPS gestuurd te werken wordt nauwkeurig en zonder overlap verlies bewerkingen uitgevoerd. Eventueel aangepast op beregening of onderliggende drainageplan.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SPECIFICATIES ONTBREKEN
CONTACT

Wilt u meer weten over deze fantastische machine en wat deze kan betekenen voor u? Bel dan met Arthur berends of William Boogaarts.

Arthur Berends | 06-46 30 85 75

William Boogaarts | 06-55 84 79 74

Video's - daar waar aanwezig worden nog toegevoegd. Extra beeldmateriaal in foto's/technische grafieken of tabellen (conform voorbeeldpagina) welkom zijn. Eea oogt nogal karig zo.

Deel deze machine: