OPTRIX SENSOREN

EN GPS STROOIEN VAN BEMESTING

Met de OptRx sensoren wordt de grasdichtheid en gezondheid van het gras gemeten. Deze techniek werkt met sensoren die aan de tractor met GPS zijn bevestigd. De GPS koppelt de meetgegevens aan de exacte locatie. De data wordt direct geanalyseerd en verwerkt in een taakkaart. Met een GPS gestuurde tractor met meststrooier wordt de bemesting optimaal aangebracht: op de juiste plaats en juiste dosering. Zo is er geen verspilling van materialen en komen materialen niet op ongewenste plekken terecht.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Met de OptRx sensoren kunnen twee verschillende parameters worden gemeten, de NDVI of de NDRE. NDVI ( Normalized Difference Vegetation Index) en NDRE (Normalized Difference Red Edge) zijn een maat voor de conditie van het gewas. De waarde varieert tussen 0 (geen gewas) tot 1 (grond volledig bedekt en zeer goede gewasconditie met hoge groeipotentie). De NDVI en de NDRE zijn een index van de geabsorbeerde zonnestraling voor fotosynthese. NDVI geeft wat meer de huidige biomassa weer, NDRE laat juist meer de actuele gezondheid, hoeveelheid chlorofyl ofwel het groeipotentieel zien.

Scannen met de OptRx sensor verhoogt het inzicht in het gras en de ontwikkeling. De sensoren meten en registreren de kleinste verschillen. Door de fijngevoelige metingen wordt het verschil op de fairway duidelijk. Veel eerder als met het menselijk oog zichtbaar is. De sensor ziet verschillen in net opkomend gras en ziet verschil tot drie weken voor het met uw blote oog kunt zien. Daarnaast ligt vast waar de slechte en goede plekken zich bevinden, waarmee de ontwikkeling tijdens het seizoen en jaren te volgen zijn.

Op basis van de OptRx scan is het mogelijk de dosering van bemesting direct te laten variëren op basis van wat de sensor meet. Wij hebben zelf gewerkt aan uitgebreide proeven om de taakkaarten en strooitabellen samen te stellen voor een optimale dosering op sportvelden en fairways.

VOORDELEN

Het meten met de OptRx sensoren biedt waardevolle informatie over het gras waarmee verschillen eerder en beter inzichtelijk zijn. Voordelen zijn:


• Verschillen zijn beter en eerder zichtbaar


• Optimaal verdeling van kunstmest


• Juiste hoeveel op de juiste plaats


• Verhoog daarmee uw uniformiteit van kwaliteit


• Geen verspilling van materiaal


• Exacte kennis van oppervlakte en contouren


TECHNISCHE SPECIFICATIES


Model: Vicon RO-EDW


Kuipinhoud (L): 1500


Kuipbreedte (cm) 269


Leeg gewicht (kg): 665


CONTACT

Wilt u meer weten over deze fantastische machine en wat deze kan betekenen voor u? Bel dan met Bart Hooghiemstra.

Bart Hooghiemstra | 06 - 53 27 05 45

De Enk Groen & Golf | 0317 - 727 000

Deel deze machine: