Het krioelt weer in de parken

Goddank voor de parken. De oase voor de moderne stadsmens. Waar de wandelaars wandelen, de kinderen spelen, jonge gezinnen picknicken, hangjongeren hangen en zakenmensen komen om te lunchen. Je ligt er lui in het gras of rent er over de aangelegde paden. Alleen, met z’n tweeën of met een hele groep. Het park is er altijd en voor iedereen.

Verboden toegang

Dat was niet altijd zo. De eerste parken dateren uit de 17e eeuw. Toen waren ze nog voor de happy few, voor hen die zich een buitenplaats konden veroorloven. Privébezit dus. De openbare parken zoals we ze nu kennen, ontstonden pas rond 1930. Ze werden speciaal aangelegd voor het volk zodat het er kon sporten, picknicken, wandelen en spelen.

Boeren met de buren

Aan dat rijtje zijn de afgelopen tijd veel functies toegevoegd. De nieuwe trend is urban farming, een hoekje moestuin in een park dat omwonenden bijhouden. Ook sport en spel krijgt ruim baan in de parken met skatebanen, schaakborden en basketbalvelden, om maar eens wat te noemen. Maar laten we het groen vooral niet vergeten. Want de mens is niet de enige die het park graag bezoekt.

Biodiversiteit is bij ontwerp en aanleg van een park steeds vaker een prioriteit.

Bio is prio

Ook flora en fauna voelt zich er steeds meer thuis. Dat klinkt logisch, want park is groen, en toch was het dat een tijd lang niet. Door onze hang naar netjes en strak in de jaren ’80 was beplanting te eenzijdig en dat ging ten koste van de biodiversiteit. Dat hebben we afgezworen. Biodiversiteit is bij ontwerp en aanleg van een park steeds vaker een prioriteit.

Variatie voor mens en dier

Zoals in Hoogkarspel, waar bospark Reigersborg een groene buffer vormt tussen een nieuwbouwwijk en de provinciale weg. De inwoners wilden een ontmoetingsplek in een natuurlijke omgeving waar ruimte is voor beweging. Ze kregen een uitgestrekt park met veel functies en verschillende soorten begroeiing. Volop speelruimte voor mens en dier.

Insectenweide

Hoe meer variatie in beplanting, hoe meer soorten dierlijk leven die aantrekt. Bospark Reigersborg heeft daarom dichte gedeeltes met bomen en heesters en open gedeeltes met een bloembollenveld, water, fruitbomen en weides. De helft van de weides wordt maar af en toe gemaaid. Een goede verstopplaats voor insecten, die op hun beurt weer vogels en kleine zoogdieren aantrekken.

Groen met aantrekkingskracht

Zorgeloos Groen is ook zo’n publiekstrekker. Het doet het goed in tuinen en parken, zoals in de Mien Ruys-tuin rondom het provinciehuis in Zwolle. De bloemen en kleuren zijn niet alleen aantrekkelijk voor mensen, het wemelt er ook van de vlinders, bijen, vogels en egeltjes. Het mooie is dat Zorgeloos Groen geschikt is voor iedere openbare groenplek, klein of groot. In Hillegom hebben ze daar goed gebruik van gemaakt.

De groene corridor van Hillegom

Het kleurrijke Van Nispenpark in het centrum is in 2019 aangelegd. Met als hoofddoel meer biodiversiteit. De bermen langs de N208, die dwars door het dorp loopt, mochten we al eerder Zorgeloos Groen maken, compleet met de bollen die zo bij Hillegom horen. Het resultaat is een groene corridor waar insecten van A naar B kunnen trekken. En goedgevulde bijenhotels.

Dit magazine online delen: